نرم افزار بارنگار

نرم افزار باسکول پس از نصب و راه‌اندازی، به ‌راحتی می‌تواند در اختیار کاربران قرار بگیرد تا با تعاریف اطلاعات پایه، تعیین كاربران، سطح دسترسی و شناسایی طرف حساب‌های مورد نظر به آسانی بتواند ورود و خروج وسایل نقلیه را در آن كنترل و حتی محل‌های تخلیه بار و نوع دقیق وسایل را با شماره پلاك و کلیه اطلاعات کارت ماشین به ‌راحتی مشخص کند.

نرم افزار مدیریت حرفه ای باسکول

چرا بارنگار؟

باسکول گلوگاه اصلی ورود مواد اولیه و خروج محصولات در یک مجموعه صنعتی است. این مجموعه‌ها به منظور تسریع فعالیت‌ها و ارائه‌ی بهتر خدمات خود، از نرم افزار باسکول  در انجام فرآیند انبارداری، فروش، حسابداری و … بهره می‌برند.

نرم افزار باسکول جاده‌ای بارنگار

خدمات نگهداری باسکول جاده ای 

شما می‌توانید جهت درخواست خدمات نگهداری باسکول جاده ای از متخصصین سرویس باسکول استفاده کنید. لطفاً جهت سفارش خدمات باسکول با ما تماس بگیرید.