معیارهای مهم خرید باسکول

برای خرید باسکول نکاتی مانند موارد زیر مورد توجه است:

1- نوع کاربری باسکول

2- حجم کاربری باسکول

3- منطقه نصب باسکول

4- شیب، ارتفاع و توپولوژی زمین محل نصب

5- دانش فنی مجموعه خریدار باسکول

6- میزان تردد روی باسکول

7- فاصله از مرکز

8- حساسیت نتایج

خرید باسکول
‫5/5 ‫(1 نظر)