خرابی باسکول امری اجتناب ناپذیر است. مهم است این خرابی باسکول به قطعات اصلی نکشد و باسکول دچار خطای مزمن نشود که این می تواند هزینه های بسیار زیادی تولید کند.

اگر بتازگی دچاری خطای باسکول خود شده اید، باسکول نتایج نوسانی دارد، صداهای عجیب می دهد و یا بطور کلی، دچار تغییر عملکرد از روزهای نخست خود شده است، اکنون شماره سرویس باسکول را بگیرید.

سرویس باسکول، بزرگترین مرکز سرویس و تعمیر باسکول در خاورمیانه است.

تعمیر باسکول
استاندارد باسکول کامیون کش

خرابی باسکول در چه نقاطی؟

باسکول در اجزای تشکیل دهنده ی خود دچار استهلاک می شود و به تعمیر و نگهداری، سرویس و کالیبراسیون باسکول، نیاز دارد.

اجزایی چون لودسل باسکول، درزگیر باسکول، اندیکاتور باسکول یا نمایشگر باسکول، جزو اساسی ترین قطعات باسکول می باشند که به این خدمات نیاز دارند.

‫0/5 ‫(0 نظر)