Read more about the article تعمیر لودسل اصولی است؟
نگهداری لودسل

تعمیر لودسل اصولی است؟

قطعه لودسل در کلمه و به شکل غیر تخصصی معنای سلول وزنی می‌دهد که در واقع نوعی حسگر الکترونیکی برای توزین می‌باشد که در سیستم های اندازه گیری وزن کاربرد…

ادامه خواندنتعمیر لودسل اصولی است؟
Read more about the article تعمیر باسکول تریلی کش
تعمیر باسکول تریلی کش

تعمیر باسکول تریلی کش

باسکول ها جزء ابزار های اندازه گیری وزن بار هایی سنگین و بسیار سنگین محسوب می‌شوند که عملکردی مشابه ترازو داشته ولی در ابعادی بزرگ تر که از سه بخش…

ادامه خواندنتعمیر باسکول تریلی کش
Read more about the article موارد استاندارد باسکول 50 تن
موارد استاندارد باسکول

موارد استاندارد باسکول 50 تن

باسکولی که در شرایط تغییر بار و میزان بالای توزین بار نیاز به استاندارد سازی نداشته باشد، باسکول خوب و استانداردی است که به منظور توزین ایده آل کیفیت خوب…

ادامه خواندنموارد استاندارد باسکول 50 تن
Read more about the article انواع لودسل و شرایط نگهداری لودسل
انواع لودسل و شرایط نگهداری لودسل

انواع لودسل و شرایط نگهداری لودسل

در تعریف لودسل باسکول، به معنی کلمه و غیر تخصصی سلول وزنی معنا می‌دهد. در حقیقت لودسل، نوعی سنسور الکترونیکی است که برای سنجش میزان کرنش در سیستم های تعیین…

ادامه خواندنانواع لودسل و شرایط نگهداری لودسل
Read more about the article استاندارد باسکول کامیون کش شامل چه مواردی است؟
استاندارد باسکول کامیون کش

استاندارد باسکول کامیون کش شامل چه مواردی است؟

باسکول جاده ای نوعی ساختار مکانیکی می‌باشد که بر روی یک فوندانسیون بتنی قرار گرفته است و به منظور توزین وسیله های نقلیه سنگین جاده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.…

ادامه خواندناستاندارد باسکول کامیون کش شامل چه مواردی است؟
Read more about the article استاندارد کالیبراسیون باسکول شامل بررسی چه مواردی می شود؟
موارد استاندارد باسکول

استاندارد کالیبراسیون باسکول شامل بررسی چه مواردی می شود؟

باسکول جاده ای نوع دیجیتالی از ترازو ها می‌باشد که با طراحی به شکل پل و قرارگیری وسیله نقلیه می‌تواند به عمل توزین بپردازد که در آاز اصولی ترین مواردی…

ادامه خواندناستاندارد کالیبراسیون باسکول شامل بررسی چه مواردی می شود؟
Read more about the article کالیبراسیون باسکول جاده ای
کالیبراسیون باسکول جاده‌‌‌‌‌ای

کالیبراسیون باسکول جاده ای

به منظور دستیابی به خروجی دقیق و حقیقی، در تمام سیستم های توزین مانند باسکول و ترازو ها رعایت استاندارد ها ضرورت دارد که باسکول های جاده ای ( پند…

ادامه خواندنکالیبراسیون باسکول جاده ای
Read more about the article کاربرد های فرغون دیجیتال
باسکول فرغونی

کاربرد های فرغون دیجیتال

فرغون دیجیتال، نوعی فرغون است که برای توزین کالا ها به کار می‌رود. این دستگاه نوعی از باسکول های صنعتی بوده است که در واقع باسکول محسوب می‌شود. همچنین به…

ادامه خواندنکاربرد های فرغون دیجیتال